Miljø

Det handler om at passe godt på miljøet

Vores miljø er vigtig for os alle, og hos TermaTech bestræber vi os derfor på at skabe miljøvenlige produkter, så vi passer på miljøet og ikke mindst hinanden.  Alle vores brændeovne afprøves, testes og godkendes af anerkendte prøvningsinstitutter, inden de når ud til slutforbrugeren – netop for at sikre, at de lever op til strengeste miljøkrav.

I forhold til de europæiske standarder, der er sat for partikelmåling og generelle emissioner, lever alle TermaTechs brændeovne og pejse op til disse.

Artikel fra DAPO

Fakta om brændeovne, brændefyring og miljø – november 2021.

Læs her

Brændeovn, stregtegning, luft i brændeovnen, luftgennemstrømning

BRÆNDEOVNE OG MILJØ – HVAD SPILLER EN ROLLE?

Generelt er nyere brændeovne og pejse meget mere miljøvenlige end ældre modeller, idet virkningsgraden på de nyere modeller er højere.

Det er dog ikke nok, at din brændeovn er ny, den skal også have rigeligt med luft. For lidt luft giver nemlig sundhedsskadelige partikler i røgen, og der dannes sod på ruden, i ovnens indre samt  i skorstenen. Miljøet forurenes dermed unødigt, og levetiden på såvel ovn som skorsten nedsættes.

Dette er grunden til, at den gamle tanke om at fyre over om natten bør glemmes. Du belaster din ovn, miljøet og du generer dine naboer, hvis du ikke sørger for tilstrækkeligt med luft til forbrændingen.

At tænke på miljøet er dog ikke kun noget, du kan gøre i forhold til valget af din brændeovn eller pejs – du kan også selv gøre en indsats, når du fyrer. Det er nemlig sådan, at hvis du tænder op i toppen, så sparer du miljøet for op til 80% af partikeludledningen i optændingsfasen.

Yderligere er det således, at fyring med brænde er COneutralt – set i et miljømæssigt perspektiv modsat fossile brændstoffer, som bidrager til global opvarmning. Så fyrer du med træ i en nyere brændeovn, kan du faktisk være med til at reducere Danmarks COudslip væsentligt.

Vidste du, at TermaTech har 45
brændeovnsforhandlere i Danmark?