blank

Det handler om at passe godt på miljøet

Hos TermaTech arbejder vi for at passe godt på miljøet. Derfor bestræber vi os på at skabe miljøvenlige produkter. På den måde passer vi på miljøet og mindst lige så vigtigt hinanden.

Det kan være vanskeligt at finde hoved og hale i, hvad der spiller en rolle, når man taler om miljø og brændeovne. Generelt er det dog sådan, at nyere brændeovne er mere miljøvenlige end ældre modeller. Det skyldes, at virkningsgraden, altså hvor meget varme du får ud af dit brænde, er højere på nyere modeller.

&nbsp,

Sørg for, at din brændeovn får nok luft

For at anvende din brændeovn på miljøvenlig vis er det ikke nok, at du har en ny model. Du skal samtidig sørge for, at den får rigeligt med luft. Får den for lidt luft, kommer der nemlig sundhedsskadelige partikler i røgen, og det medfører, at der bliver dannet sod på din rude, i ovnens indre og i skorstenen. Dermed forurener du miljøet unødigt, og på samme tid bliver levetiden for din ovn og skorsten kortere. Det er også årsagen til, at du ikke bør fyre over natten. Sørger du ikke for tilstrækkeligt med luft til forbrændingen, belaster du din ovn og miljøet, og du generer dine naboer.

&nbsp,

Fyr miljøvenligt

Det er ikke kun vigtigt, at du tænker på miljøet, når du står over for at skulle vælge en brændeovn – det er også essentielt, at du gør en indsats, når du fyrer. Tænder du f.eks. op i toppen, sparer du miljøet for op til 80 % af partikeludledningen i optændingsfasen. Derudover bør du fyre med brænde, da det er CO2-neutral varme i modsætning til fossile brændstoffer, der medvirker til global opvarmning. Du kan derfor være med til at reducere Danmarks CO2-udslip væsentligt, hvis du fyrer med træ i en nyere brændeovn.

Få flere gode råd til, hvordan du fyrer korrekt.

&nbsp,

Alle vores brændeovne er miljøvenlige og godkendt
Alle vores brændeovne lever op til de europæiske standarder, der er sat for generelle emissioner og partikelmåling. Inden de når ud til dig, er de godkendt, testet og afprøvet af anerkendte prøvningsinstitutter. Det er for at sikre, at de lever op til de strengeste miljøkrav.

&nbsp,