blank

Fyr rigtigt

Når du fyrer op i din brændeovn, kommer der røg ud af brændeovnen. Det kan der ikke laves om på. Som brændeovnsejer kan du dog gøre flere ting for at mindske påvirkningen på miljøet og dine omgivelser. Vi giver dig et overblik her.

Fyr op i en moderne brændeovn

Har du en gammel brændeovn fra før 2005, er det en god idé, at du overvejer at udskifte den med en nyere model. Målinger fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at sammenlignet med ovne i 2005 udleder brændeovne i dag 70 % færre partikler. Konkret er den gennemsnitlige emission i dag på 2,9 gram partikler pr. kilo træ, du putter i brændeovnen, mens samme tal var 9,9 gram partikler pr. kilo træ i 2005.

Gode råd, når du fyrer op

Selvom du har en moderne brændeovn, er det ikke helt lige meget, hvordan du fyrer op for flammerne i din ovn. Miljøstyrelsen har udarbejdet 4 råd, som du kan følge:

1. Tænd op fra toppen

Det er vigtigt, at du sørger for, at flammerne i ovnen arbejder sig oppefra og ned – ligesom ved et stearinlys. Det gør du ved at putte de store brændestykker i bunden, mens du stabler de mindre stykker ovenpå. Du tænder op i toppen og lader dermed flammerne arbejde sig nedad med god lufttilførsel. Ved at tænde op fra toppen kan du reducere partikeludledningen med mellem 50-80 % i optændingsfasen.

2. Brug kun tørt træ

Når du fyrer, er det vigtigt, at du udelukkende anvender tørt træ. Bruger du vådt træ ryger det nemlig for meget og giver en dårlig forbrænding. Træ med et vandindhold under 18 %, kan du bruge som brænde. Vandindholdet konstaterer du ved at bruge en fugtighedsmåler. Alternativt kan du smøre sæbe på træets ene ende og blæse i den anden. Træet er klart til brug, hvis der kommer bobler ud fra det.

Husk også, at du aldrig skal fyre med behandlet træ, reklamer, affald og lignende.

3. Sørg for rigeligt luft

Det er vigtigt, at du sørger for rigeligt luft under forbrændingen. Det gør du ved først at skrue ned for luften, når flammerne har fået godt fat i brændet. Brug ikke for store stykker træ og fyr lidt ad gangen. Du skal også sørge for, at flammerne ikke bliver sodede og rødlige.

4. Røgen skal være næsten usynlig

Når du har fyret op så sørg for at tjekke røgen. Den afslører nemlig, om du fyrer korrekt. Røgen skal ikke være mørk, lugte grimt, og der skal heller ikke være for meget af den.

Det er desuden en god idé at vælge brænde frem for briketter, da det brænder mere rent. Vær også opmærksom på, at du har det rigtige træk i skorstenen.