blank
blank

Fyring med træ er CO2-neutralt

Vidste du, at brænde er vedvarende energi? Det betyder, at træ er CO2-neutralt.

Træ vokser ved at optage energi fra solen og luftens CO2. Derved renser det helt naturligt luften for noget af den C02, der ellers ville forstærke drivhuseffekten. Det betyder også, at når man brænder træ, frigiver det kun den samme mængde CO2, som træet optog, da det voksede, hvorfor fyring med træ er CO2-neutralt.

Vi passer på skovene

I Danmark har vi fokus på at passe på skovene, og de tælles jævnligt. Ved optællingen i 2018 var 14,6 % af Danmarks areal skov, svarende til 627.338 hektar, og det er et tal, som hele tiden stiger. Folketinget besluttede i 1989, at skovarealet i Danmark skal fordobles i løbet af en trægeneration. Planen er derfor, at Danmark i 2100 er mere end 20 % dækket af skov. Der sker generelt en opsparing af træ i de danske skove. Tilvæksten i skovene er nemlig større end den mængde, der høstes.

Det vigtigste er, at du fyrer korrekt!

Når du fyrer med træ, er det altså CO2-neutralt. Men det gælder kun, hvis du fyrer korrekt. Bare et lille trick som at fyre fra toppen kan reducere partikeludledningen med mellem 50-80 % i optændingsfasen.

Sådan fyrer du korrekt:

  1. Brug rent og tørt træ
  2. Sørg for rigelig luft
  3. Brug ikke for meget brænde
  4. Fyr aldrig med åben askeskuffe
  5. Forsøg aldrig at fyre over
  6. Gå ud og tjek røgen. Den skal være næsten usynlig.

Læs mere om, hvordan du fyrer optimalt