blank

Moderne brændeovne er mere miljøvenlige

Moderne brændeovne udleder op til 70 % færre partikler end ovne gjorde i 2005. Det viser målinger fra Miljøstyrelsen. Har du en miljøvenlig brændeovn, kan du derfor godt fyre op med god samvittighed.

Der bliver løbende iværksat initiativer til at få danskere til at skrotte gamle brændeovne, og det er ikke en tilfældighed – der er nemlig meget at vinde ved at fyre op i en moderne brændeovn frem for en ovn af ældre dato.

Moderne ovne får mere varme ud af træet
Moderne brændeovne er udviklet med fokus på at få så meget varme ud af træet som muligt. Nye ovne har enkle systemer, der regulerer lufttilførslen og sørger samtidig for, at forbrændingen af træet sker på en miljøvenlig måde. Konkret kan en ny brændeovn udnytte 75 % af varmen fra et stykke træ. Nogle ovne har endda en udnyttelsesgrad på over 80 %.

Målinger fra Teknologisk Institut viser endda, at moderne brændeovne bidrager til, at brændefyring er den billigste måde at opvarme boligen på. Nogle steder kan brændefyring selv konkurrere med fjernvarme, samtidig med at brændefyring typisk koster det halve af prisen for at opvarme en bolig med olie.

Lavere gennemsnitlig emission med moderne brændeovne
De danske brændeovne er tilmed nogle af de mest miljøvenlige i Europa, bl.a. fordi de danske brændeovnsproducenter løbende investerer ressourcer i produktudvikling. Udover, at moderne, danske brændeovne har en god fyringsøkonomi, lever de op til de miljømæssige krav.

Lovkravet på en emission er på 4 gram partikler pr. kilo træ, og her kan moderne brændeovne sagtens være med. Målinger fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at i dag er den gennemsnitlige emission på 2,9 gram partikler pr. kilo træ, man putter i brændeovnen. I 2005 var samme tal 9,9 gram partikler pr. kilo træ.

Brug din brændeovn på en miljørigtig måde
Selvom moderne brændeovne er langt mere miljøvenlige end ældre ovne, er der også noget, du selv kan gøre for at bruge din brændeovn på miljørigtig vis. Det gælder bl.a.:

• Udskift din brændeovn, hvis den er af ældre dato.
• Sørg for at have et passende træk i skorstenen. På den måde kan brændeovnen nemlig brænde optimalt.
• Fyr korrekt i din brændeovn. Du skal bl.a. huske kun at bruge tørt træ. Se andre gode råd.

Alle vores brændeovne er miljøvenlige
Med en brændeovn fra TermaTech er du garanteret en godkendt og miljørigtig ovn. Inden de når ud til vores forhandlere, bliver alle vores brændeovne afprøvet, testet og godkendt af anerkendte prøvningsinstitutter. Det er vores garanti for, at vores ovne lever op til Europas skrappeste krav, og det er din garanti for, at du får en ovn, der lever op til så strenge krav, at den ikke skal udskiftes på noget tidspunkt.