Status på regeringens skrotningsordning

Regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget en skrotningsordning for gamle brændeovne for at accelerere udskiftningen af de ældste og mest forurenende brændeovne. Ordningen træder i kraft pr. 1. februar 2019 og løber i perioden 2019 og 2020.

Formålet med ordningen er at give privatpersoner et større incitament til at skrotte deres gamle brændeovn og dermed arbejde for, at udskiftningen af de ældste brændeovne sker tidligere. I gennemsnit forurener de ældste brændeovne næsten 5 gange så meget som en ny brændeovn, der lever op til bekendtgørelsen. Der afsættes 30 mio. kr. i 2019 og 16 mio. kr. i 2020.

For at skrotte den gamle brændeovn fra før 1995 får privatpersoner en kontant præmie på 2.215 kr. Præmien er ikke skattepligtig, da der er tale om en afståelsessum.

Følgende kriterier skal være opfyldt for at få en skrotningspræmie:

  • Ovnen skal være fra 1994 eller før.
  • Ovnen skal være tilsluttet pr. 1. december 2018 på ansøgers adresse.
  • Ovnen skal være frakoblet.
  • Kun privatpersoner kan få godtgørelse.
  • Der kan kun ansøges om godtgørelse til én adresse pr. person.

*De 2.215,- er regeringens udspil på et skrotpræmietilskud.