FAQ – BIOPEJSE

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, kan du downloade brugervejledningen til vores keramiske brændere her.

 • Hvad er en keramisk brænder?

  Den keramiske brænder fra TermaTech er et patenteret og revolutionerende produkt, der giver skorstensfri, åben ild. Den store forskel mellem vores keramiske brænder og andre brændere på markedet er vores keramiske brænders kerne, som langsomt optager bioethanolen. På den måde er det ikke den flydende bioethanol, der antændes, men derimod de dampe, der frigives fra kernen.

  Det skaber en mere jævn ild. Resultatet er en brænder med utrolig høj sikkerhed, som er nem at antænde, og som giver en smukke, jævne flammer.

  Kontakt din lokale forhandler for at høre mere.

 • Hvad er fordelene ved en keramisk brænder?

  Vores keramiske brænder bruger bioethanol, som er mere miljøvenligt end træ og gas. Der er ikke brug for et aftræk, og det gør systemet ideelt til alle former for boliger – lejligheder, rækkehuse, udestuer, restauranter, hoteller og kontorer; alle steder hvor man gerne vil have hyggen fra åben ild, men uden aske og røg. Vores brændere er utrolig lette at placere og flytte rundt, fordi de ikke er tilsluttet en skorsten. Omramningen til selve brænderen kan specialdesignes efter dine behov eller kan kombineres med en af vores mange standardomramninger fra vores kollektion. Kontakt din lokale forhandler for at høre mere, eller se vores brochure her.

  Vores keramiske brænder er meget sikker at bruge, fordi den keramiske kerne fuldstændigt absorberer det flydende brændstof, og brænderen kan lukkes af. Derfor er det umuligt for brændstoffet at løbe ud eller lække.

  Se vores sikkerhedsvideo her.

 • Hvor lang er brændetiden?

  Ved fuld opfyldning af den keramiske brænder er brændetiden 3-4 timer, alt efter hvilken keramisk brænder, du har. Den specifikke brændetid kan du finde i beskrivelsen af hvert produkt i kollektionen her.

 • Hvor lang holdbarhed har den keramiske brænder og/eller den keramiske kerne?

  Hvis den keramiske brænder bliver brugt korrekt (se brugermanual) og med den rette type brændstof, CL100 bioethanol (>96% alkohol), kan brænderen bruges i mange år. Den keramiske kerne behøver normalvis ikke udskiftning.

 • Hvordan kan man se, om den keramiske brænder er fyldt op?

  brugermanualen kan du finde information om max-volumen, og hvordan du påfylder den keramiske brænder korrekt. Brænderen er fyldt op, når den keramiske sten er mættet.

  Stop, når væsken bliver synlig i åbningen. Den må ikke overstige max-angivelsen.

 • Kan den keramiske brænde genfyldes, lige efter ilden er brændt ud?

  Nej, efter brug skal brænderen køle ned i mindst 30 minutter, inden du igen kan påfylde den og bruge den.

 • Kan jeg placere tilbehør omkring den keramiske brænder?

  Når du placerer tilbehør (pyntesten og brændesæt), er det vigtigt, at det placeres omkring brænderåbningen (dvs. det hvide, keramiske element på brænderen). Tilbehøret må ikke røre flammerne, for kun på den måde sikres en ren forbrænding.

  Hvis tilbehøret kommer i kontakt med flammerne, kan det forårsage lugtgener, soddannelse eller skade på indsatsen. Brænderåbningen må ikke være tildækket.

 • Skal begge glasplader bruges?

  Det er vigtigt at holde flammerne stabile, hvilken kan gøres enten med dekorationsmateriale (pyntesten og brændesæt) eller glaspladerne.

  Begge glasplader skal bruges, hvis brænderen indgår i en opsætning, hvor man kan ”se igennem” (når der ikke er en væg på nogen af langsiderne), og der ikke er brugt dekorationsmateriale.

  Glaspladerne skal ikke bruges hvis:

  1. Brænderen er en del af en indsats eller ved en åbning med bagvæg. Her behøver du kun at bruge glasplade på den side af brænderen, der vender ud i rummet.
  2. Brænderen bruges med dekorationsmateriale (pyntesten eller brændesæt)
 • Kan jeg bruge en keramisk brænder i en skræddersyet løsning?

  Ja! Vores keramiske brændere er perfekte til skræddersyede omramningsløsninger. Selve brænderen kan ikke laves på specialmål, men det kan omramningen. Et egnet materiale til at lave en specialomramning er kalcium silikat.

  Kontakt din lokale forhandler for at høre mere om, hvilken løsning I sammen kan finde ud af.

 • Det ligner, at de keramiske sten er knækkede

  Hver keramisk sten har en bredde på 230 mm. Derfor er det nødvendigt at placere flere sten i forlængelse af hinanden for at fylde brænderen op. Du kan se delingerne, hvis du kigger i åbningen af brænderen.

  Det har ikke nogen indflydelse på forbrændingen, fordi bioethanolen spredes mellem stenene via små kanaler.

 • Ilden i min keramiske brænder er ukontrollerbar

  Det skyldes højst sandsynligt, at der er for meget brændstof i brænderen. Hvis en brænder er overfyldt, vil det flydende brændstof løbe ud fra det inderste reservoir til det yderste. Tjek, om der er flydende brændstof i det yderste reservoir ved at vende brænderen på hovedet.

  Dette bør gøres udendørs, og kun når du er helt sikker på, at ilden er slukket, brænderen er kølet ned og ikke er blevet påfyldt inden for den seneste time. Hvis der kommer bioethanol ud af brænderen, når du vender den på hovedet, har den været overfyldt.

 • Hvordan kan jeg se, om den keramiske brænder er overfyldt?

  Den keramiske brænder er overfyldt, når brændstofniveauet når 1 cm under toppen af den keramiske kerne. (cirka 1 cm over max. mærket i påfyldningshullet).

 • Hvordan skal glaspladerne installeres på den keramiske brænder?

  Ved brug af glaspladerne er det vigtigt, at de monteres rigtigt via de fire skruer på brænderen. Placer pladerne ved skruerne, og sørg for ikke at stramme dem for hårdt, da glasset udvider sig, når det varmes op.

  Hvis glasset spændes for hårdt, vil det sprænge.

 • Min glasplade er gået i stykker

  Hvis en af glaspladerne er gået i stykker, er det nemt at bestille en ny hos din nærmeste forhandler. Sørg for ikke at stramme skruerne ved glasset for meget, og at slukke ilden hvis den rører glaspladerne for meget.

 • Hvordan fungerer den keramiske brænder?
  • Da brænderen er helt fyldt op af den keramiske kerne, er det ikke muligt for det flydende brændstof af lække – selv hvis brænderen tiltes.
  • Som en ekstra sikkerhed er påfyldningsstudsen adskilt fra brænderåbningen, så det er umuligt at hælde bioethanol på, når brænderen er tændt.
  • Fordi brænderen er fyldt op af den keramiske kerne, er det muligt at bruge et brændstof, som indeholder mere end 96 % alkohol. Det er det reneste brændstof på markedet, og det sikrer en forbrænding, der er helt ren, og som giver en flot gullig flamme.
  • Det er ikke selve ethanolen der brænder, men ethanoldampene der langsomt fordamper og blandes med ilt, inden den antændes. Denne gradvise forbrænding er sikker og økonomisk. Der er ikke brug for aftræk, da der ikke er nogle skadelige dampe.
  • Brænderen er omgivet af et ydre reservoir for at give ekstra sikkerhed. Reservoiret er fyldt med keramisk uld, som absorberer overskydende brændstof, hvis brænderen overfyldes.
  • Systemet er udviklet og patenteret af TermaTech og har DIN 4721-1 kvalitetsmærket.
 • Giver den keramiske brænder varme?

  Brænderen giver en behagelig varme. Brænderen kan ikke bruges som primær varmekilde, men bidrager til en behagelig temperatur i rummet. Brænderen har en kapacitet på 2-3,5 kW alt afhængig af størrelsen på brænderen. Kapaciteten for den enkelte brænder kan findes i beskrivelsen af produktet her.

 • Hvordan antænder jeg den keramiske brænder?

  Du antænder brænderen ved åbningen ovenpå brænderen (her kan du se den keramiske kerne) ved hjælp af en lang lighter direkte over den mættede kerne.

 • Er det muligt at bruge dekorativt brænde og pyntesten ved den keramiske brænder?

  Ja, det er muligt at bruge tilbehør ved brænderen, hvis det er designet til den. Du kan se det tilgængelige tilbehør her.

 • Hvad er inkluderet ved køb af en keramisk brænder?

  1 brugermanual
  1 tragt
  1 lighter
  2 metalhåndtag
  2 glasplader
  4 skruer

 • Kan jeg bruge den keramiske brænder udenfor?

  Ja, den kan dog ikke stå ude hele tiden, da den keramiske kerne også absorberer regnvand og ikke kan afgive det igen. Derfor kan brænderen tage skade.

  Når brænderen bruges udendørs, anbefaler vi at placere brænderen under et tag eller indendørs efter brug. Bemærk: selve brænderen bliver varm på undersiden.

  Den bør derfor placeres på et ikke brændbart underlag så misfarvninger af bordplader osv. undgås.

  Silo-modellen fra vores kollektion leveres med et beskyttende dækken.

 • Hvordan slukkes den keramiske brænder?

  Den keramiske brænder slukkes ved hjælp af rillen på oversiden, som kan betjenes ved hjælp af metalhåndtagene. Rillen skal altid være åben, når brænderen er i brug.

 • Der er en mærkelig lugt (den keramiske brænder i væghængt løsning eller med omramning).

  I nogle tilfælde kan der afgives en speciel lugt, første gang den keramiske brænder er i brug i kombination med omramning, fordi varmen fra brænderen øger tørreprocessen i de anvendte materialer.

  Lugten er harmløs og vil forsvinde, når brænderen har været tændt nogle gange.

 • Der er uklarheder på mine glasplader

  Varmen fra flammerne kan skabe uklarheder på glasset. Derfor anbefaler vi at bruge en rens til keramiske komfurer. Hvis den anvendes på regelmæssig basis, vil glasset være nemt at rense.

 • Flammerne i den keramiske brænder bliver højere efter cirka en halv time

  Dette kan skyldes placering af glasplader og tilbehør ovenpå brænderen. Det, kombineret med utilstrækkelig ilttilførsel, kan forstyrre den vertikale luftstrøm, og det kan skabe høje flammer.

  Hvis det er tilfældet, er det vigtigt at slukke ilden, som beskrevet i manualen og fjerne enten glaspladerne eller tilbehøret. ADVARSEL: tilbehøret må aldrig røre flammerne.

 • Flammerne i min keramiske brænder er meget lave
  Det kan skyldes flere årsager:
  • Flammerne vil være lavere de første 3-4 gange, den keramiske brænder er i brug. Når den keramiske kerne er mættet, vil forbrændingen blive mere regelmæssig.
  • Det er vigtigt at bruge bioethanol CL100 (>96 % alkohol), da brænderen er designet til og testet med dette brændstof. Hvis der anvendes et andet brændstof, vil effekten ikke være optimal, og det vil resultere i lavere flammer. Hvis et andet brændstof er blevet anvendt, kan brænderen genfyldes med CL100 igen. Det vil rense systemet for det andet brændstof, men det kan tage noget tid, inden det andet brændstof er brændt væk, og brænderen igen fungerer optimalt.
  • Tjek, om brænderen er helt fyldt op. Hvis den ikke er, skal den fyldes i overensstemmelse med brugermanualen. Når en helt fyldt brænder ikke er blevet brugt i et stykke tid, vil brændstoffet langsomt fordampe. Derfor er det vigtigt at holde rillen lukket, så dette forhindres bedst muligt.
  • Selve den keramiske sten skal varmes op før den fulde effekt opnås. Når den keramiske sten varmes op, vil ethanol-fordampningen øges, hvorved flammerne automatisk bliver højere.
 • Den sorte lak på bagsiden af min indsats går af

  Hvis den sorte lak på bagsiden af indsatsen går af, skyldes det højst sandsynligt, at flammerne rører bagsiden. Sluk venligt ilden med det samme, hvis det er tilfældet. Der kan være tre årsager til, at lakken går af:

  1. Du bruger ikke glaspladerne eller tilbehør.
  2. Flammerne bliver påvirket af træk/vind.
  3. Du bruger ikke bioethanol CL100. Andre typer brændstof kan forårsage højere flammer end normalt.
 • Ilden i min brænder går ikke ud, når rillen benyttes

  Når rillen ikke lukkes hurtigt nok, er det muligt for dampene fra bioethanolen at undslippe åbningen og antænde. Genåbn rillen, og luk den hurtigt igen i én hurtig bevægelse.

  Hvis ilden stadig ikke går ud, er der muligvis brændstof i det yderste reservoir.

 • Bioethanol CL100

  Hvad er Bioethanol?
  CL100 bioethanol er fremstillet ved gæring af sukker fra sukkerrør, hvede, sukkerroer eller majs. For at stimulere denne proces tilsættes gær som produktionsorganismer. Verdensomspændende regler definerer, at flydende brændstof i sin reneste form (100% alkohol) ikke må sælges. Derfor udviklede TermaTech et brændstof, der indeholder mere end 96% alkohol: CL100. De resterende ingredienser består af materialer, der skaber en smuk gul flamme under forbrænding. CL100 er det reneste brændstof til rådighed og produceres i Holland.

  Brug af bioethanol CL100 i brændere
  Bioethanol CL100 er ikke egnet til brug i alle typer brændere. CL100 er udviklet specifikt til TermaTechs keramiske brændere.

  Kan jeg bruge andre typer brændstof end bioethanol?
  Nej. TermaTech leverer sin egen unikke brændselsvæske: TermaTechs-bioethanol kaldet CL100. Den keramiske brænder kan kun fungere optimalt i kombination med denne TermaTech-bioethanol. Anvend aldrig anden væske eller gel til at fylde eller genopfylde den keramiske brænder. Det kan forårsage tilstopning eller beskadigelse af den keramiske sten inde i brænderen, hvilket resulterer i flammer af dårlig kvalitet. En anden konsekvens er, at garantiens dækning ophører.

  Brændstoffet flyder ud af den keramiske brænder
  Tør brænderen med en klud, og lad den stå et stykke tid, for at sikre at brændstoffet er enten absorberet i den keramiske kerne eller fordampet. Tjek, at der ikke er brændstof i det yderste reservoir ved at vende brænderen på hovedet. Dette bør gøres udendørs, og kun når du er helt sikker på, at ilden er slukket, brænderen er kølet ned og ikke er blevet påfyldt inden for den seneste time. Hvis der kommer bioethanol ud af brænderen, når du vender den på hovedet, har den været overfyldt. Pas på ikke at overfylde brænderen igen – tjek manualen for instruktioner om påfyldning af brænderen. Undersøg, om der løber brændstof ud af brænderen, når den igen er påfyldt – hvis der ikke gør, kan du bruge brænderen igen. Husk altid at give den keramiske kerne tid til at absorbere brændstoffet.

  Giver bioethanol CL100 lugtgener?
  En forbrænding skaber generelt kun en lugt, når brændstoffet ikke filtreres tilstrækkeligt, og når det fremstilles af (for mange) forskellige råmaterialer. Også alkoholprocenten er meget vigtig, da jo lavere alkoholprocenten er, jo mere vil man kunne lugte den. Brændstoffer med en lav alkoholprocent indeholder en højere procentdel af kemiske tilsætningsstoffer, hvilket medfører, at forbrændingen er mindre ren.

  Dette er ikke tilfældet for TermaTech brændstof: CL100.

  Kombinationen af CL100 brændstof og fordampningen fra brænderens keramiske kerne muliggør en forbrænding, som er så ren som muligt og reducerer lugten.

  Hvorfor sælges bioethanol CL100 kun i 1-liters flasker?
  For at garantere din sikkerhed fås bioethanol CL100 i 1-liters flasker, da det gør det lettere at kontrollere påfyldningen af den keramiske brænder.

 • FAQ Omramninger

  Hvad er ”Fossil stone”?
  ”Fossil stone” er en unik stentype, som kan sammenlignes med marmor. Dog er ”Fossil stone” lettere, så det er nemt at flytte biopejsen rundt. ”Fossil stone” er et naturligt produkt, og derfor kan der være forskelle i farver og strukturer i materialerne.

  Derfor har hver biopejse sit eget, unikke udtryk.

  Hvordan rengør jeg en ”Fossil stone” biopejs?
  Vi tilbyder både polerede og upolerede udgaver af ”Fossil stone” biopejse. Den polerede udgave rengøres bedst med en tør, blød klud og hvis nødvendigt en let fugtet klud. Den upolerede version optager let flydende materiale, og dette skal fjernes hurtigt, hvis det kommer i kontakt med biopejsen. Til rengøring anbefales en blød og tør klud.

Vidste du, at TermaTech har 45
brændeovnsforhandlere i Danmark?