Fyring med træ kan nogle gange være problematisk

Mange problemer kan undgås ved at kende til følgende problematikker:

Ikke tilstrækkeligt skorstenstræk. For at ovnen fungerer, ruden holdes ren og der tilføres nok ilt til forbrændingen, kræves det, at der er træk nok i skorstenen. Manglende træk opstår bl.a. pga. for lave eller for dårlige skorstene.

Ny ovn kan ikke fungere. Moderne brændeovne har en meget højere virkningsgrad end gamle ovne. Højere virkningsgrad opnås ved at sænke røggastemperaturen inden denne forlader ovnen. Dette bevirker at der er lavere temp. i skorstenen og dermed også lavere  træk end tidligere.

 Således medfører en moderne ovn altså umiddelbart en lavere temperatur i skorstenen og dermed et  dårligere træk. Løsningen er at tænde op som beskrevet (under afsnittet optænding) og sikre at skorstenen er funktionsdygtig, tæt og fornuftigt isoleret. Skulle dette ikke være tilfældet kan det være en fordel at renovere den eksisterende skorsten, sætte en røgsuger på eller købe en ny stålskorsten.

Ydre vind påvirkninger. Skorstenes højde skal være afstemt tagets højde. Ydre omstændigheder kan være årsagen til dårligt træk i skorstenen.

1: For lav skorsten i forhold til taget.

2: Utætte samlinger eller renselemme i skorstenssystemet.

3:Andre bygninger skaber luftturbulens eller nedslag over skorstenen.

4: Store træer kan ”skygge” for vinden og skabe dårligt træk.

Der kan opstå undertryk i huset så skorstenen ikke kan trække røgen ud. Dette er specielt tilfældet ved meget lufttætte huse. Se afsnittet ”ekstern forbrændingsluft”.

Forbindelse imellem ovnen og skorstenen skal være tæt. Jo flere bøjninger og jo skarpere disse er – jo mere modstand og turbulens.

Sod ansamlinger fra skorstensrensning kan blokere røgvejene.

Fuglereder, typisk allikereder kan blokere din skorsten. Kontroller altid at der er fri passage i din skorsten inden fyringssæsonen går i gang.

Malingen der anvendes til at lakere brændeovne hedder Senotherm og kan tåle ca. 500C° uden at farvepigmenterne ændrer sig, men den er sårbar på mange andre måder. Den er ikke rustbeskyttende og ovnen kan derfor få rustanløbninger hvis den står i et uopvarmet fugtigt klima, eller hvis der kommer fx vand på den. Fugtigt træ eller ikke egnede brændsler angriber både lakken og stål og støbejern. Under de første indfyringer kan lakken blive blød og sårbar, og brændeovnen kan afgive en del lugt og røggener. Sørg derfor for rigelig udluftning. Røggenerne er ikke farlige, men kan være generende.

 Vermiculiten kan revne. Vermiculite er meget porøst, og årsagen vil typisk være  ”slag” fra  brændet.. Dette har ingen betydning for isoleringsværdien. Først når vermiculite pladerne er slidt ned til halv tykkelse, bør de skiftes eller hvis de falder fra hinanden.

Rigtig optænding er af vital betydning. Følg guiden som tidligere beskrevet.

 Elementære betjeningsfejl. Fyring med åben askeskuffe bevirker en overophedet ovn med ex. hvide glasruder som følge.

Overopfyldning af brændkammeret bevirker at både tertiær luften og rudeskylsluften fungerer som primær luft hvorved forbrændingen bliver ukontrolleret.

Hvis lågen ikke bliver lukket efter optændingen, kan det medføre overophedning.

Fyring med ikke egnede brændsler kan skade ovnen, fx udvikler trykimprægneret træ og plastic saltsyre, som ætser jernet op.

Petrokoks, bedre kendt som energikoks, er et olieaffaldsprodukt, som udvikler ca. 9,5 kw. Pr. kg. Det ødelægger simpelthen alt i såvel ovn som skorsten, og bør overhovedet ikke anvendes i brændeovne.

faq-bottom-section6-1

ELEMENTÆRE BETJENINGSFEJL.

Fyring med åben askeskuffe bevirker en overophedet ovn med f.eks. hvide glasruder som følge.

Overopfyldning af brændkammeret bevirker at både tertiær luften og rudeskylsluften fungerer som primær luft hvorved forbrændingen bliver ukontrolleret.

Hvis lågen ikke bliver lukket efter optændingen, kan det medføre overophedning.

Fyring med ikke egnede brændsler kan skade ovnen, fx udvikler trykimprægneret træ og plastic saltsyre, som ætser jernet op.

Petrokoks, bedre kendt som energikoks, er et olieaffaldsprodukt, som udvikler ca. 9,5 kw. Pr. kg. Det ødelægger simpelthen alt i såvel ovn som skorsten, og bør overhovedet ikke anvendes i brændeovne.

Vidste du, at TermaTech har 45
brændeovnsforhandlere i Danmark?