Termometre / fuktighetsmålere

Der kan gjøres forskjellige målinger på vedovnen din.  Hos TermaTech har vi flere forskjellige termometre, slik at du kan holde rede på vedovnen din. Hos TermaTechs forhandlere kan du blant annet skaffe deg et røyktermometer, og med det kan du holde et øye med røykgastemperaturen. På den måten vet du hvilken temperatur ovnen fungerer best ved, og dermed når den forurenser minst. Det kan også være en fordel å ha en fuktighetsmåler. Med en fuktighetsmåler er du aldri i tvil om vedet ditt er tørt nok til å gi riktig forbrenning, og dermed hjelper du med å beskytte miljøet.

Termometre / fuktighetsmålere