Stålskorstene (NO)

BRÆNDEOVNENS VIGTIGSTE ELEMENT

Vælg din skorsten med omhu

Skorstenen fungerer som brændeovnens ”motor” og skal sikre, at ovnen fungerer optimalt fra det øjeblik, der tændes op. Og netop derfor er det utrolig vigtigt, at din skorsten vælges med omhu.

Hvis skorstenen ikke giver det fornødne ”træk”, kan det resultere i røgnedslag og dårlig forbrænding i brændeovnen. Skorstenen definerer dermed ikke kun ovnens funktion, men også et godt miljø samt en god fyringsøkonomi.

Siden 2007 har TermaTech produceret stålskorstene; udviklet og testet specifikt til det danske brændeovnsmarked. Skorstenene fremstilles på en af Europa’s største og mest moderne fabrikker og er konstrueret med henblik på netop de krav, det omskiftelige danske vejr stiller

Til nye huse, der skal opfylde de skærpede krav til tæthed, har TermaTech udviklet et ukompliceret og unikt system til at tætne imellem skorsten og dampspærre. Herved bevares bygningens tæthed og den oprindelige konstruktion. Det samme system kan med fordel anvendes på undertaget, således slagregn og fygesne ikke kan trænge ind på loftet.

TermaTech har etableret sig som den førende udbyder af stålskorstene til brændeovne i Danmark. Dette skyldes ikke blot en høj og pålidelig kvalitet, men også et stort personligt engagement fra vores ansatte for kontinuerligt at udvikle og forbedre vores produkt og holde sig ajour med gældende byggeregler og normer i såvel ind- som udland. Vi er ydmyge overfor vore faghandlere, hvis idéer og råd igennem årene har finpoleret TermaTechs stålskorsten.

Læs vores stålskorstens brochure her.

Se vores film om, hvordan en stål skorsten typisk installeres:

Hvorfor vælge TermaTechs stålskorsten?

Derfor bør du vælge en TermaTech stålskorsten:

 • Udviklet i samarbejde med faghandlen til det danske vind og vejr.
 • 10 års garanti mod gennemtæring.
 • Plasma svejst inderkerne af syrefast rustfrit stål.
 • Fuldsvejset yderkappe af rustfrit stål.
 • Lakeret med kraftig 2-komponent UV modstands-dygtig lak.
 • Højkomprimeret isolering sikrer hurtig opvarmning og gode trækforhold.
 • Kort afstand til brændbare materialer.
 • Attraktiv pris.
 • Vedligeholdelsesfri.
 • Flot finish og slankt design uden synlige samlinger eller overgange i stuen.
 • Testet, afprøvet, udviklet og godkendt i Danmark i henhold til DS/EN 1856.
 • CE mærket.
 • Afstand til brændbare materialer er testet ved forskellige isoleringstykkelser.
 • Må monteres uden skakt
 • Tysk produceret
 • Fyldestgørende monteringsvejledning og skorstensmærkat.

Miljøvenlig brændeovn

Skorstenens funktion

En skorsten har to funktioner:

1: Skaffe røgen fra ildstedet væk på en forsvarlig måde så det ikke skaber gener for miljøet eller omgivelserne.
2: Skabe ”træk” i ovnen.

Temperaturforskellen imellem den kolde luft uden for skorstenen og den varme røg i selve skorstenen skaber en opadgående luftstrøm. Den opgående luftstrøm (røgen) skaber et undertryk i skorstenen og dermed i brændeovnen/pejseindsatsen. Undertrykket, eller ”trækket” som de fleste kalder det, bevirker at luft suges ind i ovnen til forbrændingen.

Hvis skorstenen ikke er isoleret ordentligt, er utæt eller kold, skabes der ikke det nødvendige træk i ovnen. Symptomer på dette vil for eksempel være røgnedslag, ilden går ud eller det er svært at få gang i ovnen – hvilket ofte skyldes dårlige eller for lave skorstene.

Men selv den bedste brændeovne kan ikke fungere ordentligt, hvis den ikke er tilsluttet en god skorsten. Dårligt træk bevirker dårlig forbrænding og røgudslag, når lågen åbnes.

Moderne miljøvenlige brændeovne har en langt højere virkningsgrad end tidligere, men den højere virkningsgrad betyder også en ”koldere” røggastemperatur. Lavere røggastemperatur medfører dårligere træk i skorstenen. Med andre ord skal din skorsten passe til dit ildsted, og moderne ovne kræver langt bedre aftræksforhold end gamle brændeovne og pejseindsatse.

 • Skorstenens højde og lovkrav

  En forudsætning for at ildstedet fungerer optimalt er, at der er et korrekt skorstenstræk. Placering af brændeovnen og især skorstenshøjden spiller her en væsentlig rolle. Omkringliggende høje træer, bygninger og husets placering (højt/lavt) stiller krav til ”højden” af skorstenen. Vinden udenfor spiller også en rolle, da den kan forstærke eller reducere trækket alt efter lokale forhold.

  En tommelfinger regel er, at skorstenens udmunding altid bør gå op til tagrygningen på hovedbygningen, men for at vurdere den korrekte højde bør du altid tage en snak med en fagmand.

  Bekendtgørelse nr. 46 bestemmer minimumshøjden for nye skorstene.

  steel-chimneys-bottom-1 steel-chimneys-bottom-2
  For taghældninger fra 0 til og med 20 grader:

  – Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller mindst 1 meter fra tagfladen., målt vertikalt

  For taghældninger på over 20 grader:

  – Skorstensudmundingen skal mindst være 40 cm over tagrygningen eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.

  Derudover skal alle nye skorstene stikke mindst 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter.

 • Dampspærre, undertagsgennemføring og isolering – hvad skal jeg være opmærksom på?

  Til nye huse, der skal opfylde de skærpede krav til tæthed, har TermaTech udviklet et ukompliceret og unikt system til at tætne imellem skorsten og dampspærre. Herved bevares bygningens tæthed og den oprindelige konstruktion. Det samme system kan med fordel anvendes på undertaget. Således at slagregn og fygesne ikke kan trænge ind på loftet.

  Vi anbefaler at montering af såvel dampspærremanchet som undertags gennemføringen foretages af en fagmand. Skal dit hus en dag vurderes af en bygningssagkyndig, og dampspærremanchet eller undertagsgennemføring er undladt, kan det resultere i en K3 i tilstandsrapporten.

  En K3-skade er en kritisk skade, der vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for en overskuelig tid og risikerer at give skader på andre bygningsdele, hvis skaden ikke ordnes. Vores råd er derfor at lade en fagmand montere skorstenen, hvis du har brug for dampspærre eller undertagsgennemføring. Det er måske mere omkostningskrævende her og nu, men din garanti for et håndværksmæssigt korrekt udført stykke arbejde

  steel-chimneys-bottom-3 steel-chimneys-bottom-4

 • Stålforinger i eksisterende murede skorstene

  steel-chimneys-bottom-5Ofte kan det være nødvendigt at renovere den eksisterende skorsten ifb. med installationen af en ny brændeovn.
  Årsagen er, som beskrevet under punktet ”skorstenens funktion”, at den eksisterende skorsten ganske simpelt ikke kan skabe det fornødne træk, hurtigt nok, da den enten er for lav eller for kold.

  Moderne ovne kræver et langt bedre aftræk pga. den lavere røggastemperatur.

  Vi anbefaler renovering med stålforing, idet denne hurtig bliver varm og skaber det fornødne træk. Formålet med at montere en stålforing er, at forbedre trækket i den eksisterende skorsten og/eller at undgå kondensproblemer. En stålforing bruger kun cirka 1/20 varmeenergi på at blive varm i forhold til en muret skorsten. Det betyder at stålforingen bliver meget hurtigere varm end den murede skorsten, hvorved trækket i skorstenen etableres hurtigt – dette er specielt en fordel ved brændeovne og pejseindsatse, som ofte har problemer med trækket i opstartsfasen. De moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatse afgiver koldere røg end tidligere, da det er ensbetydende med højere virkningsgrad. Det betyder dog også, at temperaturen i skorstenen derved bliver lavere, hvorved trækket formindskes.

  Moderne og miljøvenlige brændeovne og pejseindsatse kræver således et bedre træk for at fungere efter hensigten. Moderne byggemetoder med meget tætte bygninger bevirker, at det ofte er nødvendigt at installere ekstern forbrændingsluft tilslutning til brændeovne og pejseindsatse. Det betyder at forbrændingsluften skal suges igennem en slange, inden det når selve brændkammeret. Den øgede modstand der derved er skabt i luftens vej igennem brændeovn og skorsten kræver et højere træk fra skorstenen end tidligere.

  For at skorstenen kan trække forbrændingsluften igennem ovnen og videre ud i skorstenen, kræves at skorstenen er varm

  – en stålforing bruger kun cirka 1/20 del varmeenergi på at blive varm i forhold til en muret skorsten

 

Ønsker du at vide mere om et givent produkt eller har andre spørgsmål, så kontakt venligst din nærmeste forhandler.

Find Forhandler