Miljö

Det handlar om att ta väl hand om miljön

Vår miljö är viktig för oss alla, och hos TermaTech eftersträvar vi därför att skapa miljövänliga produkter för att ta hand om miljön och inte minst om varandra. Alla våra braskaminer utprovas, testas och godkänns av erkända provningsinstitut innan de når ut till slutanvändaren – just för att säkerställa att de uppfyller de strängaste miljökraven.

I förhållande till de europeiska standarder som har satts för partikelmätning och generella utsläpp, lever alla TermaTechs braskaminer upp till dessa.