Sök
Stäng denna sökruta.

Miljö

Miljö

Det handlar om att ta väl hand om miljön

Vår miljö är viktig för oss alla, och hos TermaTech eftersträvar vi därför att skapa miljövänliga produkter för att ta hand om miljön och inte minst om varandra. Alla våra braskaminer utprovas, testas och godkänns av erkända provningsinstitut innan de når ut till slutanvändaren – just för att säkerställa att de uppfyller de strängaste miljökraven.

I förhållande till de europeiska standarder som har satts för partikelmätning och generella utsläpp, lever alla TermaTechs braskaminer upp till dessa.

Braskaminer och Miljö - vad betyder det?

Generellt är nyare braskaminer och eldstäder mycket mer miljövänliga än äldre modeller då verkningsgraden på de nyare modellerna är högre.

Men det räcker inte att din braskamin är ny, den behöver också rikligt med luft. För lite luft ger nämligen hälsofarliga partiklar i röken och det bildas sot på glasrutan, i kaminens inre samt i skorstenen. Miljön förorenas därmed onödigt, och livslängden på såväl kamin som skorsten förkortas.

Detta är anledningen till att den gamla principen att elda över natten bör glömmas. Du belastar din kamin, miljön och du besvärar dina grannar om du inte ombesörjer tillräckligt mycket luft till förbränningen.

Att tänka på miljön är dock inte enbart något du kan göra när du väljer braskamin eller eldstad – du kan också själv göra en insats när du eldar. Om du tänder upp i toppen, så besparar du miljön upp till 80 % av partikelutsläppen i tändfasen.

Vidare är vedeldning CO2-neutralt – sett i ett miljömässigt perspektiv, i motsats till fossila bränslen som bidrar till global uppvärmning. Så eldar du med trä i en nyare braskamin, kan du faktiskt bidra till att reducera Danmarks CO2-utsläpp väsentligt.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.