Søg
Close this search box.

Miljø og klima

Miljø og klima er vigtigt for os alle

Miljø og klima er vigtigt for os alle, og derfor arbejder vi også løbende på, hvordan vi kan optimere vores produkter og arbejdsgange, så de påvirker miljø og klima mindst muligt.

Alle vores brændeovne afprøves, testes og godkendes af anerkendte prøvningsinstitutter, inden de når ud til slutforbrugeren – netop for at sikre, at de lever op til de strengeste krav.

I forhold til de europæiske standarder, der er sat for partikelmåling og generelle emissioner, lever alle TermaTechs brændeovne og pejse op til disse. Se evt. godkendelser på hver enkelt ovn.

Nyere brændeovne udleder færre partikler end ældre modeller. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at brændeovne i dag udleder 70 % færre partikler, end ovne gjorde i 2005. I 2005 var den gennemsnitlige emission 9,9 gram partikler pr. kilo træ, du putter i brændeovnen. I dag er det tal faldet til 2,9 gram partikler pr. kilo træ.

Når du fyrer op i din brændeovn, har du dog selv et ansvar for at fyre korrekt. Det er bl.a. vigtigt, at du sikrer, at den har rigeligt med luft. For lidt luft giver nemlig sundhedsskadelige partikler i røgen, og der dannes sod på ruden, i ovnens indre samt i skorstenen, og det påvirker miljøet unødigt. Sørg samtidig for at tænde op fra toppen. Tænder du op fra toppen, kan du i optændingsfasen opnå en partikelreduktion på mellem 50-80 %  sammenlignet med, hvis du tænder op fra bunden.

Udledning af C02 ved brændefyring

Den mængde CO2, som frigives fra et stykke brænde, der rådner i skoven, svarer stort set til den mængde CO2, der frigives fra samme stykke træ ved forbrænding. Når skoven vokser op, optager træerne den samme mængde CO2, som de afgiver ved forrådnelse eller afbrænding.

Kilde: Københavns Universitet

Få mere viden om udledning af CO2 ved brændefyring

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.