Miljø

Miljø

Det handler om at passe godt på miljøet

Vores miljø er vigtigt for os alle, og derfor arbejder vi også løbende på, hvordan vi kan optimere vores produkter og arbejdsgange, så de påvirker miljøet mindst muligt.

Alle vores brændeovne afprøves, testes og godkendes af anerkendte prøvningsinstitutter, inden de når ud til slutforbrugeren – netop for at sikre, at de lever op til de strengeste krav.

I forhold til de europæiske standarder, der er sat for partikelmåling og generelle emissioner, lever alle TermaTechs brændeovne og pejse op til disse. Se evt. godkendelser på hver enkelt ovn.

Brændeovne og miljø - hvad spiller en rolle?

Nyere brændeovne udleder færre partikler end ældre modeller. Tal fra Miljøstyrelsen viser, at brændeovne i dag udleder 70 % færre partikler, end ovne gjorde i 2005. I 2005 var den gennemsnitlige emission 9,9 gram partikler pr. kilo træ, du putter i brændeovnen. I dag er det tal faldet til 2,9 gram partikler pr. kilo træ.

Yderligere er det således, at brændefyring er CO2-neutralt. Ved forbrænding afgiver træ nemlig den mængde CO2, som træet optog, mens det voksede. Når du fyrer op i din brændeovn, har du dog selv et ansvar for at fyre korrekt. Det er bl.a. vigtigt, at du sikrer, at den har rigeligt med luft. For lidt luft giver nemlig sundhedsskadelige partikler i røgen, og der dannes sod på ruden, i ovnens indre samt i skorstenen, og det påvirker miljøet unødigt. Sørg samtidig for at tænde op fra toppen. Tænder du op fra toppen, kan du i optændingsfasen opnå en partikelreduktion på mellem 50-80 %  sammenlignet med, hvis du tænder op fra bunden.