Søg
Close this search box.

Garanti

2 års/5 års reklamationsret/produktgaranti på TT ovne

Din ret til et fejlfrit produkt

TermaTech yder garanti, forudsat normal drift iht. brugs- og betjeningsvejledningen, 2 til 5 års reklamationsret  på materialer og fabrikationsfejl, på den bærende konstruktion, ekskl. brændkammer.

Følgende brændkammerdele er ikke dækket af reklamationsretten: Brændkammer, støbejernsdele, isoleringsmateriale, røgvenderplader, glas, pakninger samt lukkemekanismen / håndtaget.

Udvendige dele, der ikke er dækket af reklamationsretten : Lakerede plader/overflader, stenbeklædninger, kakler, beton og glas samt lukkemekanismen / håndtaget.

Garantien dækker ikke fejl, som skyldes:

  • At brugs- og monteringsvejledningen ikke er fulgt
  • At montagen er forkert udført
  • Overophedning / nedbrydning af materialerne, forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde, energikoks eller for stor mængde brænde
  • At produktet er sluttet til en skorsten med dårligt træk, f.eks. for kort eller utæt skorsten
  • At produktet er placeret eller har været placeret/opbevaret i ikke-opvarmede eller fugtige omgivelser
  • At produktet er misligholdt og ikke vedligeholdt iht. anvisningerne
  • Al normalt slitage på sliddele / forbrugsdele samt lakken
  • Tilsvarende omstændigheder, som ikke skyldes materiale eller fabrikationsfejl.

Nedenstående mindre afvigelser, som ikke kan ligge til grund for reklamation, kan forekomme i produktet:

  • Naturligt forekommende variationer i farvenuancerne og marmoreringen på fedtsten, sandsten og andre stenbeklædninger.
  • Lyde, der opstår under forbrændingen er normale. Disse opstår, når metal udvider sig / trækker sig sammen.

Foreligger der fejl, som er omfattet af denne reklamationsret, ved leverancen til kunden, eller opstår sådanne fejl under garantiperioden, påtager TermaTech A/S sig at sende en passende erstatningskomponent omkostningsfrit for at afhjælpe fejlen. Nogen yderligere forpligtelse for TermaTech A/S, til at afhjælpe fejlen, f.eks. i form af montering af erstatningskomponenten, foreligger ikke. Køber har desuden, ud over retten til erstatningskomponenten, ikke ret eller krav til erstatning for hverken direkte eller indirekte skader.

Reparationer af fejl eller udskiftning af dele på produktet forlænger ikke produktets eller den udskiftede komponents garantiløbetid. Der påbegyndes ej heller en ny garantiperiode, hverken for produktet eller den udskiftede komponent. Udover ovenstående garantiregler har forbrugeren også de rettigheder, der fremgår af købeloven. 

Anmeldelse af eventuelle fejl og mangler skal foretages overfor den sælger, der har solgt produktet. Køberen skal i så fald kunne bevise, at produktet er købt hos sælgeren, og hvornår det er købt, f.eks. i form af en faktura/købskvittering. Køberen skal angive typebetegnelse og produktionsnummer, som er angivet på produktet. Hvis køberen ønsker at påberåbe sig en fejl, skal sælgeren underrettes inden for rimelig tid, hvilket vil sige inden for 14 dage efter, at fejlen er konstateret.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.