Søk
Close this search box.

Garanti

2 års/5 års reklamasjonsrett/produkgaranti på TT peisovner

Din rett til et feilfritt produkt

TermaTech yter, forutsatt normal drift iht. bruksanvisningen, 2 til 5 års reklamasjonsrett på materialer og fabrikasjonsfeil, på den bærende konstruksjonen, ekskl. brennkammer.

Følgende deler i brennkammeret dekkes ikke av reklamasjonsretten: Brennkammer, støpejernsdeler, isoleringsmateriale, røykvenderplater, glass, pakninger samt lukkemekanismen/håndtaket.

Utvendige deler som ikke er dekket av reklamasjonsretten: Lakkerte plater/overflater, steinkledninger, kakler, betong og glass, samt lukkemekanismen/håndtaket.

Garantien dekker ikke feil som skyldes:

  • At bruks- og monteringsanvisningen ikke er fulgt
  • At monteringen er feil utført
  • Overoppheting/nedbrytning av materialer forårsaket av bruk av f.eks. feil type ved, energibrikker eller for stor mengde ved
  • At produktet er koblet til en skorstein med dårlig trekk, f.eks. for kort eller utett skorstein
  • At produktet er plassert eller har vært plassert/oppbevart i uoppvarmede eller fuktige omgivelser
  • At produktet er misligholdt og ikke vedlikeholdt etter anvisningene
  • All normal slitasje på slitedeler/forbruksdeler samt lakken
  • Tilsvarende omstendigheter som ikke skyldes feil på materialer eller fabrikasjonsfeil.

Mindre avvik som ikke kan legges til grunn for reklamasjoner kan forekomme for produktet:

  • Naturlig forekommende variasjoner i fargenyanser og marmoreringen på kleberstein, sandstein og andre steinkledninger.
  • Lyder som oppstår under forbrenningen er normale. Disse oppstår når metall utvider seg/trekker seg sammen.

Hvis det foreligger feil som er omfattet av denne reklamasjonsretten ved levering til kunden, eller det oppstår slike feil under garantiperioden, forplikter TermaTech A/S seg å sende en egnet erstatningskomponent gratis for å utbedre feilen. Noen ytterligere forpliktelse for TermaTech A/S til å rette feilen, f.eks. ved å montere reservedelen, foreligger ikke. Kjøper har dessuten ut over retten til reservedel, ikke rett til eller krav på erstatning for verken direkte eller indirekte skader. Reparasjoner av feil eller utskiftning av deler på produktet forlenger ikke garantitiden for produktet eller delen som er skiftet ut. Det vil heller ikke starte en ny garantiperiode, verken for produktet eller den utskiftede delen. Utover garantireglene oppgitt over, har forbrukeren også rettigheter i henhold til kjøpsloven.

Rapportering av eventuelle feil og mangler må gjøres til den forhandleren som har solgt deg produktet. Kjøperen må i slike tilfeller kunne bevise at produktet er kjøpt hos forhandleren og når det er kjøpt, f.eks. i form av en faktura/kvittering. Kjøperen må oppgi typebetegnelse og produksjonsnummer som er oppgitt på produktet. Hvis kjøperen ønsker å påberope seg en feil må forhandleren underrettes innen rimelig tid, noe som vil si innen 14 dager etter at feilen er konstatert.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.