Søg
Close this search box.

Stålskorstene

Stålskorsten sort

Stålskorstene

Stålskorstene har to formål:

 1. Den skal lede røgen fra ildstedet væk på en forsvarlig måde.

 2. Den skal skabe “træk” i ovnen: Giver en stålskorsten ikke det fornødne “træk,” kan det resultere i røgnedslag og dårlig forbrænding i brændeovnen.

Moderne brændeovne afkøler røgen meget mere end gamle brændeovne for dermed at udnytte træet endnu bedre. I praksis betyder det, at varmen fra brændeovnen sendes ud i rummet i stedet for op gennem stålskorstenen.

Der er kommet mange nye krav til moderne brændeovne, og det stiller naturligvis også større krav til en stålskorsten.

En velfungerende brændeovn

Den “koldere” røggas temperatur fra moderne brændeovne medfører også et mindre “træk” i stålskorstene, da trækket opstår i temperaturforskellen mellem luften udenfor og røgen inde i stålskorstenen. Den opadgående luftstrøm (røgen) skaber et undertryk i stålskorstenen og dermed i brændeovnen.

Undertrykket, eller “trækket” som de fleste kalder det, bevirker, at luft suges ind i ovnen til forbrændingen.

Fungerer din stålskorsten ikke, resulterer det i røgnedslag, dårlig forbrænding og røgudslag, når lågen åbnes. Ilden kan gå ud, og det kan generelt være svært at få gang i ovnen. Velfungerende stålskorstene har altså direkte indflydelse på, om ildstedet fungerer efter hensigten og har dermed også indflydelse på en god fyringsøkonomi.

En mindst lige så vigtig del som valget af en ny brændeovn, er valget af skorsten. Du skal trygt kunne stole på, at stålskorstenen på en sikker og forsvarlig måde leder røgen væk – såvel i dag som i fremtiden.

TermaTech varmeforløb
Skorsten isolering

TermaTech producerer stålskorstene

TermaTech har siden 2007 produceret stålskorstene, der er udviklet og testet specifikt til det danske brændeovnsmarked. Skorstene fremstilles på en af Europas største og mest moderne fabrikker og er konstrueret med henblik på netop de krav, det omskiftelige danske vejr stiller.

Til nye huse, der skal opfylde de skærpede krav til tæthed, har TermaTech udviklet et ukompliceret og unikt system til at tætne imellem stålskorstene og dampspærre. Herved bevares bygningens tæthed og den oprindelige konstruktion. Det samme system kan med fordel anvendes på undertaget, således slagregn og fygesne ikke kan trænge ind på loftet.

Derfor skal du vælge TermaTechs stålskorsten

 • Udviklet i samarbejde med faghandlen til det danske vind og vejr.
 • 10 års garanti mod gennemtæring.
 • Tysk produceret.
 • Plasma svejs inderkerne af syrefast, rustfrit stål.
 • Fuldsvejset yderkappe af rustfrit stål.
 • Højkomprimeret isolering sikrer hurtig opvarmning og gode trækforhold.
 • Kort afstand til brændbare materialer – afstand til brændbare materialer er testet ved forskellige isoleringstykkelser.
 • Attraktiv pris.
 • Vedligeholdelsesfri.
 • Flot finish og slankt design uden synlige samlinger eller overgange i stuen.
 • Testet, afprøvet, udviklet og godkendt i Danmark i henhold til DS/EN.
 • CE-mærket.
 • Må monteres uden skakt.
 • Monteringsvenlig for såvel professionelle som “gør det selv.”
 • Mulighed for én dimension fra ovn til loft i stedet for to.
 • Fyldestgørende monteringsvejledning og skorstensmærkat.
 • Leveres som standard i sort, men kan mod merpris leveres i kobber, blank, rustfrit stål, mat rustfri stål samt alle RAL farver.
Skorsten symetri

Én skorsten - to løsninger

Traditionel skorstensløsning

En traditionel skorstensløsning består ofte af et Ø150 mm isoleret røgrør, som monteres direkte på din brændeovn, og en isoleret del, der går igennem selve loftet eller taget.

Løsningen udmærker sig ved, at:
– Den isolerede del har en diameter på kun 25 cm. Det sikrer et slankt og stilrent design.
– Det isolerede rør har en lille udvalsning i toppen, så overgangen mellem det uisolerede og det isolerede rør bliver mere glidende.
– Den isolerede del har ingen synlige samlinger, der skæmmer.
– Loftkravene leveres også i hvid. Det kan være en fordel ved f.eks. gipslofter, da det gør selve installationen mindre iøjnefaldende.

Én dimensions skorstensløsning

TermaTech tilbyder en unik, moderne og meget stilren løsning, hvor der kun er én dimension synlig fra brændeovnen og op i loftet.

Det er i princippet den samme løsning som den traditionelle løsning. Én dimensions løsningen giver dog et meget mere roligt design, da den ikke pludselig går fra det uisolerede rør til det isolerede rør.

Kendetegnende for løsningen:
– Med en diameter på kun 20 cm fra bunden til toppen af den indvendige, synlige del af stålskorstenen, får du et slankt og ensartet skorstensforløb i et enkelt nordisk design.
– Loftkraven kan også leveres i hvid. Det er f.eks. en fordel ved hvide gipslofter, hvor du ønsker at gøre installationen mindre iøjnefaldende.
– Vælger du en hvid brændeovn, kan den del af skorstenen, der står i opstillingsrummet, mod merpris, også leveres i hvid – en slank, minimalistisk og moderne nordisk løsning.

Hvad bør du være opmærksom på, når du vælger stålskorsten?

Taginddækningen

Som noget helt unikt er TermaTechs fleksible inddækninger til tagsten og bølgeplader udført i ét sammenhængende stykke gummi med en indbygget aluminiums brynje. Det gør ikke alene inddækningen fleksibel – det forlænger også levetiden og forhindrer utætheder betragteligt.

Vores nyudviklede inddækninger til flade tage er udført i rustfrit stål, leveres med integreret tagpap og anvender en nyudviklet optimal samlemetode. Inddækningen bliver fabriksmonteret med et slidstærkt lag underpap, som sikrer 100% tæthed ved inddækningskeglen. Dermed kan installationen udføres hurtigt og håndværksmæssigt korrekt.

Har du brug for en inddækning til skrå paptage, er den udført i tig svejset aluminium, hvorved du fuldstændig undgår utætheder, når inddækningen brændes fast på taget.

blank
Undertagsgennemføringen

Undertagsgennemføringen

Formålet med undertagsgennemføringen er at forhindre fugt, regnvand og fygesne i at komme ind på loftet der, hvor skorstenen er ført igennem undertaget.

TermaTechs undertagsgennemføring er fremstillet i et stærkt selvklæbende materiale, der binder på undertaget. Selve gennemføringen er udført i et varmebestandigt silikone materiale, der kan modstå temperaturer op til 250° celsius. Inddækningen kan anvendes fra 0-45°.

Dampspærre manchet

I moderne hjem er der af såvel energimæssige hensyn som byggetekniske årsager installeret en dampspærre. Var der ikke installeret en dampspærre, ville der opstå råd og fugtskader i loft og vægkonstruktioner. I ejendomme med mekanisk ventilation (varmegenvindingsanlæg) ville det være umuligt at styre indeklimaet.

For at opnå lufttæthed, der hvor skorstenen gennembryder dampspærren, bør der installeres en damspærre manchet. Til det formål kan TermaTechs undertagsgennemføring med fordel anvendes.

Dampspærre
blank

Tagtrin

For at lette og sikre arbejdet under skorstensfejningen, skal der monteres tagtrin for skorstensfejeren. De skal monteres korrekt og leveres i forskellige varianter og farver, så de falder så naturligt i tagets overflade som muligt.

Skorstenens højde

Skorstenens højde skal til enhver tid leve op til gældende national lovgivning (Bygningsreglement eller bekendtgørelse):

 • Uanset hvilke regler, der måtte være gældende, når skorstenen monteres, bør den have en sådan højde og beskaffenhed, at den leder røgen væk uden gener for omgivelserne, og at trækforholdene for forbrændingen er i orden.
 • Ved en taghældning på op til og med 5°, skal skorstenen udmunde mindst 1 meter over tagfladen
 • Ved en taghældning på 5-20° skal skorstensudmundingen være mindst 40 cm over tagryggen eller mindst 1 meter fra tagfladen.
 • Ved taghældning over 20° skal skorstensudmunding være mindst 40 cm over tagryg eller have en horisontal afstand til tagfladen på mindst 2,30 meter.
 • I en radius på 15 meter skal der være mindst 1 meter fra top af skorsten til overkanterne af ventilationsindtag, vinduer og døre.
blank

Beregning af skorstenen

Ønsker du et tilbud på en stålskorsten, kan du med fordel selv levere nogle praktiske oplysninger. De oplysninger, du kan indhente, finder du her.

Anvend fagmanden

Det er en god idé at anvende en fagmand:

 • Når din nye skorsten skal installeres. Du bør nemlig være opmærksom på, at der ikke kun er krav til højden, men også til selve installationen.
 • Er installationen ikke udført fagligt korrekt, kan det medføre “K3-“skader (kritiske skader) eller fejl og mangler, hvilket kan være meget bekosteligt at udbedre.
 • Det er ikke ligegyldigt, hvem der borer et hul i dit tag. Vælg derfor en fagmand, du har tillid til, og hvis du vil gøre det selv, så læs monteringsanvisningen nøje inden, du kaster dig ud i arbejdet.
 • Regler og krav til højde, installation og afstande til naboejendomme og ventilationsindtag, er i takt med bygningsreglerne blevet skærpet meget de seneste år.

Stålforinger i eksisterende murede skorstene

Det kan ofte være nødvendigt at renovere den eksisterende skorsten i forbindelse med installationen af en ny brændeovn. Det skyldes, at den eksisterende skorsten ikke kan skabe det fornødne træk hurtigt nok, da den enten er for lav eller for kold.

Hos TermaTech anbefaler vi, at du renoverer med stålforing, da stålforing hurtigt bliver varm og skaber det fornødne træk. Formålet med at montere en stålforing er at forbedre trækket i den eksisterende skorsten og/eller at undgå kondensproblemer. En stålforing bruger kun cirka 1/20 varmeenergi på at blive varm i forhold til en muret skorsten. Det betyder, at stålforingen bliver meget hurtigere varm end den murede skorsten, hvorved trækket i skorstenen etableres hurtigt – det er specielt en fordel ved brændeovne og pejseindsatse, som ofte har problemer med trækket i opstartsfasen. De moderne brændeovne og pejseindsatse afgiver koldere røg end tidligere, da det er ensbetydende med højere virkningsgrad. Det betyder dog også, at temperaturen i skorstenen derved bliver lavere, hvorved trækket formindskes.

Moderne brændeovne og pejseindsatser kræver således et bedre træk for at fungere efter hensigten. Moderne byggemetoder med meget tætte bygninger bevirker, at det ofte er nødvendigt at installere ekstern forbrændingslufttilslutning til brændeovne og pejseindsatse. Det betyder, at forbrændingsluften skal suges igennem en slange, inden det når selve brændkammeret. Den øgede modstand der derved er skabt i luftens vej igennem brændeovn og skorsten kræver et højere træk fra skorstenen end tidligere.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.