Søg
Close this search box.

Hvordan er en brændeovn opbygget?

Lær din brændeovn at kende fra top til bund

Basisen i enhver brændeovn er brændkammeret. For at opnå en høj forbrændingstemperatur er det nødvendigt at isolere brændkammeret. Normalt anvendes Vermiculite, som er et let materiale, der blandt andet indeholder stenmateriale/moler. Andre gange anvendes ildfaste sten.

Til enhver forbrænding skal der tilføres ilt, hvilket kan gøres på forskellig vis, men gerne som en kombination af følgende:

  • Primærluft i bunden af brændkammeret.
  • Sekundærluft eller skylleluft over ruden/lågen – også kaldet rudeskyl. Rudeskyls luft skal helst være forvarmet.
  • Tertiærluft eller blandingsluft som føres ind gennem huller bagerst i ovnen, lige over brændet. Tertiærluften skal helst være forvarmet.


Primærluften bevirker, at brændet antænder lettere. Det er dog vigtigt, at primærluften lukkes så snart, bålet har fat.

Sekundærluften eller rudeskylsluften har en basal funktion ud over, at den tilfører luft til forbrændingen. Luften løber ned over ruden og hindrer, at der sætter sig kondens og sodpartikler på den. På denne måde mindskes soddannelsen betydeligt.

Tertiærluften skaber turbulens i brændkammeret og medvirker til, at luft og gasser bliver blandet bedre, hvorved en mere fuldstændig forbrænding opnås.

Røgvendere

Vermiculite eller ildfaste sten virker isolerende, men ildens varme skal jo også omsættes til varmen i stuen, og derfor vendes røgen over brændkammeret via en eller flere røgvenderplader. Røggasserne kommer i kontakt med ovnens ståldele og disse varmes op. Varmen går gennem stålpladerne ud på ydersiden af brændkammeret, og varmen overføres via ovnens konvektion til rummet.

Desuden frigives en del af varmen over ruden i ovnen som strålingsvarme.

Via dette røgvende system nedbringes temperaturen fra 700-750°C, til gennemsnitlig ca. 250°C inden røgen går ud i skorstenen. Altså en forbløffende kraftig afkøling på et meget kort stykke.

Virkningsgrad

En ovns evne til at brænde røggasserne af samt dens evne til at nedkøle røggasserne og videregive varmen til omgivelserne, er et udtryk for ovnens virkningsgrad.

  • En moderne brændeovn har en virkningsgrad på ca. 80%
  • En åben pejs har en virkningsgrad på ca. 20%
  • Et bål har en virkningsgrad på ca. 10%

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.