Søg
Close this search box.

Quick Guide -
Typiske problemstillinger

Få svar på typiske problemstillinger

Årsag: Er der for lav temperatur i brændkammeret. Er træet vådt? Er der åbnet nok for lufttilførslen? Er der gløder nok? Er der træk nok i skorstenen

Årsag: Kondens fra skorstenen, vådt træ, for lav temperatur i ovn og skorsten. Der fyres med vådt træ, for lidt træ eller med for lidt luft.

Årsag: Er der åbnet fuldt for luften? Er træet vådt? Er træet for gammelt og udtørret. Er skorsten og ovn sodet til?

Årsag: Ligger røglederpladerne, hvor de skal? Er der træk nok i skorstenen? Er træet vådt? Er skorsten og ovn sodet til? Følges optændingsvejledningen?

Årsag: Ovnen er utæt. Kontroller først om pakningerne i låge og askeskuffe er hele og sidder, som de skal. Kontakt forhandleren.

Årsag: Det er ovnens maling som hærder ind. For at denne proces skal blive overstået så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at man lader ovnen blive rigtig varm, de første gange den benyttes. Malingen er ikke slidstærk, inden den har været rigtig varm. Efter en sommerpause vil der ofte være støv, spindelvæv og edderkopper i ovnens hulrum, dette kan også afgive lugte ved første optænding.

Årsag: Såfremt glasset revner ved første eller anden opfyring, er der tale om en begrundet reklamation. Inden ruden på ny sættes i – kontrolleres der om der evt. sidder lidt „svejse-sprat“ eller lignende, som gør at ruden har ligget i spænd.

Såfremt ruden revner på et senere tidspunkt, accepteres dette normalt ikke som en reklamation. Som oftest vil skaden være sket som følge af et slag.

Årsag: Overophedning, ikke korrekt brug af ovnen, garantien bortfalder.

Årsag: Åbnes lågen for hurtigt? Læg først nyt brænde på når træet er brændt til gløder. Der må ikke være synlige flammer. Er træet vådt? Er der træk nok i skorstenen?

Årsag: Skyldes overophedning af glasset. Opstår eksempelvis, hvis der er fyret med åben askeskuffe eller fyret med uegnede brændsler såsom petrokoks/energikoks, trykimprægneret træ eller andre affaldstyper. Er ikke dækket af garanti.

Årsag: Når stål og jern varmes op, udvider det sig. Svejsninger belastes og afgiver oftest knitrende lyde, dette er helt normalt. Der kan være sjældne tilfælde, hvor lydene er meget høje i form af kraftige knald. Er dette tilfældet kontaktes forhandleren med henblik på at undersøge årsagen.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.