Søg
Close this search box.

Valg af ny brændeovn

Du skal overveje dine behov grundigt, inden valg af ny brændeovn. Tænkt derfor over ovnens placering,
boligtypen, det areal der skal opvarmes, stil og design. Læs om det hele her.

Kvaliteten

Det er ikke kun designet, der adskiller to brændeovne fra hinanden. Det gør forbrændingsteknikken og materialerne også. Kraftige materialer, solide hængsler, lågens konstruktion og et godt isoleringsmateriale er derfor blot nogle af de ting, du skal være opmærksom på.

Varme effekten – varme på få eller mange m2

Ovnen skal have den rette effekt i forhold til det areal, du vil opvarme. Kig altid på driftsintervallet og fabrikantens angivelser. Husk, at en lille ovn med et lille brændkammer brænder så rent som muligt ved en lille ydelse.

Hvis ovnen er for stor, risikerer man at skulle justere for meget ned for ovnen pga. varmen, hvorved ovnen ikke brænder optimalt. Forbrændingen bliver ufuldstændig, og de uforbrændte gasser sætter sig som sod i skorstenen.

Konklusionen er: Hellere en lille brændeovn, der får lov til at ”arbejde,” end en stor, der ikke fungerer. Varmeeffekten opgives i kilowatt (KW). Som hovedregel opvarmer konvektionsbrændeovne 10-20 m2 pr. KW, alt efter husets isoleringsgrad, højde til loftet m.v. Effekten oplyses dog ofte som en ”nominel ydelse”. Den nominelle ydelse er et udtryk for, ved hvilken effekt ovnen er afprøvet, og er det tal, man skal bruge til at regne den reelle effekt ud.

TermaTech leverer brændeovne, der yder fra 3-10KW.

Valg af brændeovn

Miljømærker

Når du vælger ny brændeovn, er det vigtigt at se efter, om ovnen er godkendt og certificeret. Alle nye ovne på markedet skal som minimum være afprøvet efter den aktuelle europæiske CE norm/standard. Det garanterer bl.a., at brændeovnen opfylder emissionskravene. Når du anskaffer dig en ny brændeovn, er det vigtigt, at der følger en gyldig prøvningsattest/DOC med ovnen. Denne skal skorstensfejeren se og underskrive, inden ovnen må tages i brug. Vær ekstra opmærksom på dette, hvis du påtænker at anskaffe dig en brugt brændeovn.

TermaTechs ovne er testet i henhold til og opfylder EU’s standarder omkring emissioner.

Særligt om den tyske og østrigske standard

Den nye tyske standard, kaldet BImSchV 1+2, er både med til at sikre effektive og så rent brændende ovne som muligt og samtidig sikre udskiftning af gamle brændeovne. BImSchV, som står for ”Bundes Immisions Schutz Verordnung” er opdelt i 2 trin. Både trin 1 og trin 2 godkendte ovne må monteres og kan fremover anvendes, da de opfylder alle kravene. Alle gamle brændeovne skal udskiftes senest i år 2024. Eksempelvis skal alle ovne fra før 1974 være udskiftet i år 2014, dem fra før 1984 skal udskiftes inden år 2018, dem fra før 1994 skal være udskiftet inden udgangen af 2020. Alle TermaTechs ovne opfylder allerede trin 2, hvilket betyder, at de ikke på noget tidspunkt skal udskiftes. Endnu en garanti for, at en TermaTech brændeovn er et godt valg. Den østrigske standard – også kaldet §15, stiller endnu skrappere krav til kulbrinteudslip og virkningsgrad end svanen.

Ovntype – varmeafgivelsen

Når du skal vælge din nye brændeovn, kan man groft skelne mellem 3 principper: Stråleovne, konvektionsovne og lagringsovne.

Stråleovne har den ulempe, at ovnens overflade bliver meget varm, og de nærmeste omgivelser opvarmes meget kraftigt. Meget få af de ovne, der produceres i dag er stråleovne.

Konvektionsovnene, som er de mest almindelige på markedet i dag, har en udvendig kappe, som er åben foroven og forneden. Luften imellem selve ovnen og yderkappen opvarmes, den varme luft sendes ud for oven, luften cirkuleres i rummet, og varmen fordeles bedre end ved stråleovnene.

Lagringsovne akkumulerer varmen fra selve brændeovnen for efterfølgende at afgive varmen over en lang tidsperiode. Med meget tætte og nye huse kan denne type være en fordel, da dens varmeafgivelse er meget jævn over en længere tid.

TermaTech tilbyder såvel konvektionsovne som lagringsovne.

Top eller bagudgang?

Bagudgangsløsningen kræver et godt træk fra skorstenens side, da denne løsning skaber mere modstand for røgens vej. Røgen vil helst gå den naturlige vej – opad.

Pladejern kontra støbejern

Der er ikke stor forskel på, om du vælger en støbejernsovn eller en pladejernsovn. Den væsentligste forskel ligger i udseendet og udtrykket – dog er der også et sted i ovnen, hvor støbejern kan gøre en forskel.

Støbejern kan bedre tåle de helt høje temperaturer, og derfor er det en god idé at vælge en brændeovn, hvor de mest temperaturbelastede dele, som bunden i brændkammeret og det indvendige i lågen, er lavet i støbejern. Resten af ovnen kan være lavet af pladejern, da temperaturen på disse dele aldrig når så højt op, at de belaster eller nedbryder stålet.

Pladejernsovne/stålovne har ofte en fordel fremfor de konventionelle støbejernsovne, og det er konvektionsvarmen. Konvektionsvarmen opnås bedst i en pladejernsovn, hvor der er mellemrum mellem inderovnen og yderkappen. Den opvarmede konvektionsluft stiger opad og spredes væsentligt hurtigere til rummet end strålevarmen fra en gammeldags støbejernsovn.

TermaTechs brændeovne er konvektionsovne. De er i grundkonstruktionen fremstillet i 3-5mm tykt kvalitetsstål. Der anvendes altid støbejernsdele i TT ovnene, der hvor temperaturen er højest. Eksempler herpå er brændkammerbunden, den indvendige ramme i lågen samt andre dele.

TT30 serien anvendes også støbejern på toppen, yderlågen og brændefagslågen. Det er primært for at give ovnen et mere rustikt look sammen med det elegante skandinaviske design. Vigtigst er, at din ovn er bygget til at holde i mange år, og det har du sikkerhed for, når du vælger en TermaTech brændeovn

Skorstenstræk

Selv den bedste brændeovn kan ikke fungere ordentligt, hvis den ikke er tilsluttet en god skorsten. Skorstenen er brændeovnens ”motor” eller ”lunge”, om man vil. En dårlig isoleret eller for lav skorsten vil ofte medføre dårligt træk. Dårligt træk bevirker dårlig forbrænding og røgudslag, når lågen åbnes.

Ofte kan det også være nødvendigt at renovere skorstenen i forbindelse med installationen af en mere moderne brændeovn. Årsagen hertil er, at moderne brændeovne har en langt højere virkningsgrad end tidligere. Jo højere virkningsgrad, des lavere røggastemperatur. Lavere temperatur og øget røgmodstand kræver således mere træk.

Vi anbefaler renovering med stålforing, idet denne hurtig bliver varm og skaber det fornødne træk.

Stålskorsten sort
blank

Rengøring

Generelt kræver brændeovne ikke megen rengøring. Du skal dog kontrollere alle pakninger og bevægelige dele inden fyringssæsonen begynder samt rense og rengøre ovnen indvendig, når fyringssæsonen er ovre. Asken tømmes ud efter behov, men vær forsigtig – hvis der er gløder i asken, risikerer du røg eller brandskader i din affaldsbeholder m.m.

Glasset rengøres enten med TermaTechs glasrens eller med lidt vand på et stykke køkkenrulle, der dyppes i asken og bruges til at skrubbe ruden indvendigt.

Ovnens overflade rengøres med en tør klud, en blød tør børste eller en meget hårdt opvredet fugtig klud. Anvend aldrig vand eller rengøringsmidler på de malede overflader. 

Andre overvejelser inden valg af brændeovn

Fedtsten

Fedtsten er en naturlig stenart, som har en eminent egenskab til at lagre varme. Denne sten anvendes ofte til lagringsovne, hvor man ønsker en mere jævn varmeafgivelse. Hver eneste fedtsten har sine millioner af år på bagen og varierer i udseende og struktur.

Vermiculite

Vermiculite er et isoleringsmateriale som har indflydelse på forbrændingstemperaturen i brændkammeret, og dermed bevirker en renere forbrænding.

Ekstern forbrændingsstuds

Tilslutning, hvor den luft ovnen skal bruge til sin forbrænding og for at fungere korrekt hentes udefra. En ekstern forbrændingsstuds er ofte nødvendig i nye huse, fordi husene er meget tætte. I tætte huse kan der let skabes et undertryk, som bevirker, at brændeovnen ikke kan fungere korrekt.

Rudeskyl

Forvarmet luft som føres ned over glassets inderside og modvirker og minimerer soddannelse på glasset. Alle TermaTech ovne har rudeskyl.

Nederlandse taal

België
blank
blank

Laat de website zien in het Nederlands (Belgisch-Nederlands)

Langue française

Belgique
blank
blank
Affichez le site web en français belge.